Powiatowy Inspektorat Weterynarii  we Wrześni

Aktualnie znajdujesz się na:

Afrykański pomór nie odpuszcza

Do 22 czerwca 2017r. odnotowano 362 przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej. Dotyczy to dzików padłych i odstrzelonych, u których stwierdzono ASF.

28 czerwca 2017r. Główny Lekarz Weterynarii poinformował o stwierdzeniu 40 ogniska afrykańskiego pomoru u świni domowej, od początku  wystąpienia ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014r.). Co niepokojące, jest to siedemnaste ognisko choroby w bieżącym roku, które wystąpiło w dniach od 8 do 28 czerwca i chyba nie jest to koniec. Na szczęście dla nas, Wielkopolan, gdzie posiadamy największą produkcję trzody w Polsce, występowanie choroby ograniczane jest do województw wschodnich, przede wszystkim podlaskiego, lubelskiego i części wschodniej województwa mazowieckiego.

Aby ustrzec nasze gospodarstwa przez zawleczeniem do nich wirusa ASF, niezwykle istotnym działaniem jest zapobieganie/bioasekuracja:

  • należy ograniczyć dostęp osobom postronnym,
  • zabezpieczyć gospodarstwa przed dostaniem się dzików,
  • zabezpieczyć pasze przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • utrzymać gospodarstwo w czystości,
  • do obsługi zwierząt stosować odzież ochronną,
  • stosować odkażenie bieżące gospodarstw, sprzętów i urządzeń
  • wyłożyć przed wjazdem i wejściem i do magazynów maty dezynfekujące.

Ponieważ w żywności pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanej na terytorium państw trzecich stwierdzono obecność wirusa ASF, dlatego Komisja UE  wprowadziła bezwzględny zakaz przywożenia do strefy UE produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.         

W związku z aktualną sytuacją w zakresie ASF, sezonem wakacyjnym, wzmożonym ruchem turystycznym w tym międzynarodowym, okresem prac sezonowych, właśnie czynnik ludzki jest jednym z najczęstszych wektorów szerzenia się chorób zakaźnych.

W związku z powyższym w ramach przedmiotowej współpracy, Inspekcja Weterynaryjna  wystąpiła do władz samorządowych gmin i powiatów o podjęcie następujących działań:

  • zaopatrzenie wszystkich przydrożnych parkingów, stacji benzynowych, miejsc obsługi podróżnych (MOP) oraz wszelkich pozostałych miejsc postojowych    w pojemniki/kontenery przeznaczone na odpady żywnościowe oraz regularne ich opróżnianie,
  • zamieszczenie we wskazanych powyżej miejscach materiałów informujących  o roli żywności w rozprzestrzenianiu się ASF (w załączeniu przykładowa ulotka).      

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

we Wrześni

Romuald Juściński

 

Metadane

Data publikacji : 03.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry