Powiatowy Inspektorat Weterynarii  we Wrześni

Aktualnie znajdujesz się na:

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ! ZASADY BIOASEKURACJI

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Września informuje, że z dniem 31 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2021r., poz. 1485).

Zgodnie z § 6 ust. 2  powyższego rozporządzenia nie stosuje się zakazów przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary określonych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń w odniesieniu do przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami I do zakładów znajdujących się na innych obszarach objętych ograniczeniami I, II i III lub poza tymi obszarami, pod warunkiem że zakład przeznaczenia znajduje się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego.

W związku z powyższym nie jest konieczne spełnienie wymagań rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w zakresie planu bezpieczeństwa biologicznego (zaostrzona bioasekuracja) przy przemieszczaniu świń z obszaru objętego ograniczeniami I - gmina Pyzdry (obszar niebieski) z wyłączeniem wyłożenia na stałe mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynku inwentarskiego i we wjeździe do gospodarstwa.

Metadane

Data publikacji : 20.09.2021
Data modyfikacji : 22.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Motyl
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Motyl

Opcje strony

do góry