Powiatowy Inspektorat Weterynarii  we Wrześni

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrześni o wyznaczeniu ogniska choroby wścieklizny

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni informuje o wyznaczeniu ogniska choroby – wścieklizny na posesji w miejscowości Września, w następstwie wystąpienia wścieklizny u nietoperza. 

W związku z powyższym zostało wydane rozporządzenie Nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrześni z dnia 6 sierpnia 2020 roku sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania i wprowadzania nakazów

Powyższe rozporządzenie będzie obowiązywać przez okres 3 miesięcy od daty wydania, pod warunkiem, że nie wystąpią nowe ogniska choroby w powiecie. Teren określony w rozporządzeniu jako „obszar zagrożenia wścieklizną zwierząt” zostaje przez władze samorządowe oznakowany stosownymi tablicami, a rozporządzenie podane do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia zwierząt i ludzi Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni zaleca czujność i szczególną rozwagę wszystkim mieszkańcom z terenu określonego w rozporządzeniu, jako „obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”, a także terenów przyległych.

O wszystkich przypadkach nietypowego zachowania się zwierząt dzikich w tym obszarze, jak też w przypadku znalezienia zwłok zwierząt drapieżnych tj. kuna, lis, jenot, należy niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrześni lub urząd gminy, policję, lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Należy bezwzględnie unikać kontaktu bezpośredniego ze zwierzętami dzikimi oraz ich zwłokami. Ponadto, wszystkie psy zgodnie    z rozporządzeniem winny być utrzymywane na uwięzi, prowadzone na smyczy, a koty w zamknięciu.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni przypomina o obowiązku ciążącym na właścicielach psów, niezależnie od sytuacji epizootycznej, szczepienia przeciw wściekliźnie w wieku powyżej 12 tygodnia życia. Szczepienie powinno być powtarzane regularnie co rok. Brak ważnego szczepienia psa podlega karze grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego przez policję. Podobnej karze podlega niedostosowanie się do nakazów i zakazów  zawartych w rozporządzeniu powiatowego lekarza weterynarii wydanego w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni apeluje w zaistniałej sytuacji o przestrzeganie wyżej wymienionych zasad wszystkich właścicieli zwierząt podatnych na wściekliznę oraz czujność i rozwagę wszystkich mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Metadane

Data publikacji : 07.08.2020
Data modyfikacji : 07.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Motyl
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Motyl

Opcje strony

do góry